ฉบับล่าสุด
ปีที่ 4 ฉบับที่ 5


Visitors Counter
Total Visits1507187
Total Unique 541914
Visitors Month 9946
Visitors Week 2015
Visitors Today 91
More statistics
News & Activities
งานคืนสู่เหย้า สัตวแพทย์ จุฬา
Post Date: 22 กุมภาพันธ์ 2559
เชิญชวนนิสิตเก่าสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬา ทุกท่านร่วมงาน "คืนสู่เหย้า สัตวแพทย์ จุฬา 2559"

เชิญเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นประจำปี 2559
Post Date: 22 กุมภาพันธ์ 2559
ขอเชิญนิสิตเก่าสัตวแพทย์ จุฬา ทุกท่านเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น 5 ด้านประจำปี 2559

อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติและรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๘ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Post Date: 12 กุมภาพันธ์ 2559
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์”
ประจ าปี ๒๕๕๙ และงาน IPITE 2016 และพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลนักวิจัยดีเด่น
แห่งช

ขอเชิญท่านร่วมบริจาคเงินสมทบทุน โครงการ "80 ปี สัตวแพทย์ จุฬาฯ
Post Date: 12 กุมภาพันธ์ 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอเชิญท่านร่วมบริจาคเงินสมทบทุน
โครงการ "80 ปี สัตวแพทย์ จุฬาฯ" เพื่อหาทุนในการช่วยเหลือสัตว์ป่วยยากไร้ สนับสนุนงานวิจัย และด้านบริการวิชาการสมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
© Copyright 2024 www.cuvetalumni.com All rights reserved